nâng ram laptop

Tăng ram ảo cho laptop nên hay không ?

Nhằm mục đích xử lí dữ liệu khi ram bị đầy windows tạo ra 1 vùng lưu trữ các dữ liệu ảo gọi là Page file (hay còn gọi là ram ảo). Phân vùng ram ảo này nằm ngay trên ổ cứng của bạn, thông thường...

Read More >>

banner ngang